Featured

Pico aan de schoolpoort

In kader van de actie rond verkeersveiligheid "Helm op fluo top!" stond Pico vanmorgen aan de schoolpoort in het Lindepaadje om de kinderen te ontvangen. Zichtbaarheid in het verkeer is in deze donkere dagen natuurlijk ook een belangrijk aandachtspunt! 

Foto.jpeg