Mediakundige ontwikkeling

Werken aan Mediakundige ontwikkeling in De Linde.                                                                                                            6fc6dbac326c2d6fe753b075a8257c7c.jpg

Werken aan mediakundige ontwikkeling houdt in dat leerlingen naast elementaire kennis over verschillende media en hun toepassingen ook vaardigheden en inzichten verwerven om zinvol en creatief met media om te gaan, ermee te leren en te communiceren. Het leerplan ZILL onderscheidt drie ontwikkelthema’s: mediawijsheid, mediageletterdheid en mediavaardigheid.

De computer is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ook binnen het onderwijs en meer bepaald in het leerproces van de leerlingen heeft de computer steeds meer een vooraanstaande plaats ingenomen. Daar waar jaren geleden de leerlingen nog kennis moesten leren maken met een computer zijn zij er nu vanaf jonge leeftijd al helemaal vertrouwd mee. 

In onze school streven wij naar een geïntegreerd aanbod en worden er schooleigen leerlijnen uitgewerkt om aan deze leerplandoelen te werken en de eindtermen na te streven. De computer (chromebook) is in onze school één van de belangrijkste middelen die we inzetten om deze eindtermen te bereiken. 

Hoe gaan wij met Media om in onze school ?

Digitalisering blijft wel een middel en is geen doel op zich. De belangrijkste reden is het onderwijs effectiever maken, de leerprocessen te versterken en ervoor te zorgen dat er meer en diepgaander geleerd kan worden. Het is een middel om noodzakelijke ICT-competenties bij de leerlingen te bereiken én om het onderwijsproces ten volle te ondersteunen. Digitale middelen bieden extra kansen voor:

- differentiatie om sterkere leerlingen verder uit te dagen en kwetsbare leerlingen gerichter te ondersteunen (gepersonaliseerd leren)

- om afstandsonderwijs te voorzien in bepaalde situaties (ziekte, afwezigheid, besmettingen…),

- om inzicht in studievoortgang bij leerlingen via learning analytics te verwerven,

- om administratieve processen te vereenvoudigen, om communicatie met leerlingen, cursisten en ouders… te optimaliseren.

Maar evenzeer is digitalisering nodig om de attractiviteit van ons Vlaams onderwijs te versterken door gebruik te maken van nieuwe technologieën.

Per graad wordt er een leerlijn uitgewerkt.

Welke middelen en tools voorzien wij?

Kleuterschool: Chromebooks en mobiele digitale borden

Lagere school: elke klas een digitaal bord, leerlngen 5de en 6de leerjaar een eigen chromebook, vanaf het 1ste leerjaar heeft ieder leerjaar zijn chromebookkast om iedere leerling per klas een chromebook te kunnen aanbieden.

Ondersteuning en professionalisering

Naast middelen en inhoudelijke afspraken voorzien wij ook de nodige professionalisering voor ons personeel. Op niveau van onze scholengemeenschap "Linco" hebben wij een voltijdse pedagogische ICT- coördinator en een bijna voltijdse technische ICT- coördinator in dienst. Zij verzorgen naast het pedagogische beleid ook de digitale voorzieningen en ondersteuning voor ons personeel. Wij investeren in interne begeleding, nascholing om de leerkansen en - mogelijkheden voor onze leerlingen te optimaliseren.