Techniek op school

TOS21 (techniek op school in de 21ste eeuw)

Educatief aanbod techniek lager onderwijs

Reeds meerdere jaren biedt WICO CAMPUS TIO ondersteuning aan onze school bij het behalen van de eindtermen mens en techniek binnen het vak WO. Vanaf september 2010 zijn er nieuwe uitgebreide eindtermen techniek. Daarom heeft TIO haar gamma nog verder uitgebreid om nog meer ondersteuning te bieden. De volgende oefeningen worden momenteel aangebodená en passen volledig in het kader van TOS21 (techniek op school in de 21ste eeuw) :

- Derde leerjaar : een enkele of dubbele kaarsenhouder (Deze oefening werd speciaal uitgewerkt voor het derde leerjaar. Hierbij worden een aantal basistechnieken aangeleerd.)

-Vierde leerjaar : de jojo of het pennenbakje (In deze oefening komen ook wee een aantal basistechnieken naar voor. Daarnaast gaat men een stap verder in het gebruik van gereedschappen en het kennismaken met materialen.)

-Vijfde leerjaar : een sfeerlicht (Deze oefening bevat een elektrische kring. Er wordt dieper ingegaan op de fysische wetmatigheden. Verder gaat men componenten van het sfeerlicht vergelijken met concrete toepassingen uit de leefomgeving. )

-Zesde leerjaar :

TOS21 039

  • een steekspel (In deze oefening komt een complexe elektrische kring aan bod en wordt kennis gemaakt met verschillende materialen en gereedschappen. )
  • een magic box (Dit is een uitdagende opdracht voor het zesde leerjaar. Dit project wordt gerealiseerd in een technieklokaal in TIO vanwege de noodzaak aan een computerklas met aangepaste software. Hierbij wordt technische en wetenschappelijke met elkaar verweven en wordt eveneens een hoog niveau gehaald. Een groot aantal eindtermen worden met dit project bereikt. Het vereist een hoog intelligentieniveau : analytisch en probleemoplossend denken, fysische en technische wetmatigheden, eenvoudig programmeren. Onderwerpen die aan bod komen zijn : magnetisme, elektromagneten, elektromotor, schakelaars, programmeren met behulp van een eenvoudig besturingsprogramma.)

De gereedschappen voor het maken van deze oefeningen worden gratis ter beschikking gesteld door WICO CAMPUS TIO.