Schooltoelagen

 

U heeft ongetwijfeld al gehoord dat er schooltoelagen voor kleuters en kinderen van de lagere school aangevraagd kunnen worden. Een schooltoelage is financiële steun van de Vlaamse overheid om de kosten voor de school of studie te helpen dragen. Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De huidige schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket.

De schooltoeslag wordt automatisch toegekend aan diegene die daar recht op hebben.